Chính sách bán hàng dự án Wyndham Lynn Times Thanh Thủy Phú Thọ

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG
DỰ ÁN WYNDHAM LYNN TIMES THANH THỦY

1. CHƯƠNG TRÌNH CHIẾT KHẤU THANH TOÁN SỚM

- Thanh toán sớm 95% Chiết khấu 8,5%
- Thanh toán sớm 70% Chiết khấu 5%
- Thanh toán sớm 50% Chiết khấu 3%

2. HÌNH THỨC KINH DOANH LINH HOẠT

a. Lưu trú, nghỉ dưỡng.
b. Tự kinh doanh;
c. Chia sẻ lợi nhuận 80/20 với đơn vị quản lý

Với khách hàng tham gia chương trình cho thuê lại hoặc tự vận hành cho thuê thì phải đầu tư gói nội thất theo tiêu chuẩn của Wyndham Thanh Thủy Hotel &Resort để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng chung và đủ tiêu chuẩn vận hành.


3. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Thanh toán được chia làm 18 đợt kéo dài từ thời điểm ký kết Biên bản đặt cọc đến khi Dự án hoàn thiện đưa vào khai thác, sử dụng.

- Đợt 1: 50.000.000 VNĐ Thời điểm ký kết BBĐC Ký BBĐC
- Đợt 2: 15% (Đã bao gồm VAT) - Gồm tiền đặt cọc đợt 1 - Sau 07 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt  Ký HĐVV.
- Đợt 3: 15% (Đã bao gồm VAT) - Sau 45 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 2.
- Đợt 4: 0% Dự kiến tháng 04/2020 Ký HĐCN.
- Đợt 5: 5% (Đã bao gồm VAT) - Sau 36 ngày kể từ ngày ký HĐCN - Thi công đến tầng 04.
- Đợt 6: 5% (Đã bao gồm VAT) - Sau 36 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 5 - Thi công đến tầng 08 .
- Đợt 7: 5% (Đã bao gồm VAT) - Sau 36 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 6 - Thi công đến tầng 12.
- Đợt 8: 5% (Đã bao gồm VAT) - Sau 36 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 7 - Thi công đến tầng 16
- Đợt 9: 5% (Đã bao gồm VAT) - Sau 36 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 8 - Thi công đến tầng 20
- Đợt 10: 5% (Đã bao gồm VAT) - Sau 36 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 9 - Thi công đến tầng 24
- Đợt 11: 5% (Đã bao gồm VAT) - Sau 36 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 10 - Thi công đến tầng 28
- Đợt 12: 5% (Đã bao gồm VAT) - Sau 36 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 11 - Thi công đến tầng 32 (cất nóc).
- Đợt 13: 5% (Đã bao gồm VAT) - Sau 36 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 12
- Đợt 14: 5% (Đã bao gồm VAT) - Sau 36 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 13  
- Đợt 15: 5% (Đã bao gồm VAT) - Sau 36 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 14  
- Đợt 16: 5% (Đã bao gồm VAT) - Sau 36 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 15.
- Đợt 17: 5% (Đã bao gồm VAT) - Sau 36 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 16.
- Đợt 18: 5% (Đã bao gồm VAT)+ 2% Phí bảo trì - Dự kiến tháng 09/2021.


xuan-mai-spark-tower